LEASING BAŞVURUSUgeri

BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

Ön başvuru için, aşağıda belirtilen dökümanların tamamlanması gerekmektedir.
 • · Başvuru Formu
 • · Firma yetkililerinin Nüfus Cüzdan Fotokopileri (TC kimlik no belirtilmelidir)
 • · Ticaret Sicil Belgesi Fotokopisi
 • · Faaliyet Belgesi Fotokopisi
 • · Vergi Levhası Fotokopisi
 • · Geçerli İmza Sirküleri (Noter onaylı)
 • · Şirket Ana Sözleşmesi ile bugüne kadar yapılan değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazeteleri
 • · Vergi dairesinden onaylı son üç yıllık Bilanço ve Gelir Tabloları
 • · Vergi dairesinden onaylı son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • · Cari dönem Bilanço, Gelir tablosu ve Geçici Vergi Beyannamesi
 • · Kiralanması planlanan makina ve ekipmanın Proforma Faturaları (Gayrimenkul ise Tapu Senedi)

Leasing başvurularınız için formu doldurarak, Haliç Leasing'e fax, e-mail ya da posta yolu ile gönderebilirsiniz.