LEASING HAKKINDAgeri

Leasing Nedir?

Finansal Kiralama (Leasing), yatırımcı (Kiracı) tarafından belirlenen leasing konusu yatırım malının, imzalanan bir leasing sözleşmesi ile leasing şirketi tarafından satın alınması ve kiracıya kiralanmasıdır.

Yatırımcı, malı satın almadan, sadece leasing şirketine kira ödeyerek sözleşme süresi boyunca malın kullanım hakkına sahip olur. Sözleşme süresi sonunda, leasing konusu malın mülkiyeti sembolik bir bedelle kiracıya devredilir.

Şirketler yatırımlarını gerçekleştirebilmek için orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını leasing yolu ile karşılayabilirler.

Ülkemizde finansal kiralama işlemleri 6361 Sayılı Finansal Kiralama,Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır.